Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Nieuw Lied..

Op een Aangenaame Voysi

IK kom uit die vreemde Land, Ik ben voorwaar nog niet be- 3 kand ,

In alle rtraaten en gragten loopen» Of de Lieden Beeldjes koopen, . Geeve handgift myn goede vrind ,. Koopt een BeeTdje voor de klynen kind,

Juffrouw koopt Beelde koopt, Mooye Beelde koopt, &c.

a.

Wil jy dan koope van myn,

Zoeke uyt dan groot of klyn,

Laat myniet ftaan zo Iank,

Jy ziet de Beelde opmyne Plank ,

Zal ik u dan gelde vraak,

Het is voor het kind een groot vermaak,

juffrouw koopt, &c.

3-

Koopt gemeene Schiklery , De klyne Mantjes ook daar by, ]y moet niet biede groote fpot, Al voor myn mooije blumme pot > Ziet de bulle zo Naturel, Gy kent de Beelde over al (lel, Jyffrouw koopt, &c.

4-

De kenarie voogel die kan niet vliege, Ik zal uw niet bedriege, Jy nooit gezien in de heele Stad, De raare bied de uyle kat, €>ok de paardjes zeer perfect, Hansworft die groote gek,

Een weuw Herders lied,

Op een Lieffelyken Vois.

i.

Wie reept myn hier in 1 groen der boeea die myn fierelyk bemind>(men 'h maer de Liefde is als wind! Bathebt gy nooit aen myn v«nt>m©n j

De papigai roept kappi krauw, 3e poes mauwt mejouw mejouw, Juffrouw wat nu begeer, k hebbe haaft geen beelde meer, Fuffrouw jy my bedel, £egge waar ik kome zei, fuffrouw koopt, &c.

Ik zelle wyze perfekt chermant., [Jet is hier nog niet bekent , Dan zy moet vier ftuyvers geeve>. Ziy kenne kryge Adam en Eve, Wild koope neen of Ja, Eer ik aanltonts heer.e ga, Juffrouw koopt > &c.

7-

Wil zien een Tuyn Siraat, Ik weete niet of aan ftaat, Purte ftel in prijeel of tuyn* De Fiter ftal cf Tuyn bizaan,. Myn dunkt wel Jy koope zei , Mooije pronk in een Thee itel^. Juffrouw koopt, &c.

8.

Wil jy dan nog niet koope, Ik zal gelyk heen loope, Jy geen handgift g>;eve, ]k wenfche een goede leeve, Bonjour met malkaar, Blyve gezond lange Jaar, Juffrouw koopt beelde koopt, Mooye beelde Koopt, Koopt beelde Koopt,

E Y N D E.

Dat neo ik meer ais ecu» guwun, Maer ach vertrout maer opmynwoor^ Komt nader by waer zyt gy dan te vinde Ik ben waer zoo, Ik ben waer zoos In 't fchnduwe der Linde,

Sluiten