Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het draagen der BLAAUWE JAKJÈS <eïï de FLODDER MU TSEN met de gebloemde KAMISOOLTJES. WYS: Daar was een Meisje van Amfterdam.

at vreemde modes ziet men in't iant En die daagryks neeinen de overhand, By Meisjes en Jongen Vrouwen; Zy maaken dat meenig een Iosfe kwant, Zyn berooide kop moet klouwen. a.

De Modes,verfpilIen tog daaglyks geld En de Meisjes die zyn'erzoopgeltèld, Dat zy met haar ftreelen en vlijen, Dm om een jak en een raooije Matz, Menig Jonge Dol verlijen.

Och Hendrik heikoop my na de trant Zoo'n blaauw kort J3kje mee een wolfs Tant,

Weetje V met die groote Bloketren, Het past om myn middeltje zo aardig en net,

En ik zal der Knoopjes op zetten, 4*

Maar Hendrik heeft dit pas gedaan, Of het is alweer van vooren of aan, Die Cornet zal hier niet by pasfen, Nou moest jy met een Floddermutz, Jou Minnares verrasfen.

5-

Hendrik, tast alweer in zyn Zak, En het Meisje kleed z?g op haar gemak, Om met Juffertjes mee tezwieren, Zy fchynt aan haar trotfche en preutfche gai-g,

Een Dame van veel manieren.

6.

Maar nu komt Heyntje, ook mee voor het front.

Met een Vest vnn onderen heclemaal rond En een blauwe rok met Lapellen,. Een ronde Hoed met een breede bol« De knaap fchynt het wel te ftellen.

Zyn Vest, even groot met bloamen veN cierd, (zwierd, Daar hy zondags en in de week mee Met platte verzilverde knoopen Schoon veeltyds hetHorlogieindezak Verzwierd is en verzoopen.

8.

Zo leeft 'er thans veel in deeze tyd Die zyn kaal geworden by 't ftreelen van

de meid. Met alle die vreemde prullen, Eindelyk eens het Zeegat kiest t En zich zelfs het meest ziet zullen, o.

Meisjes bemin de eenvoudigheid Die heett uwe Ouders het verfteeelevd Met nette en deftige kleeren, Hielden zy altoos het geld in de zak Dat gy nu moet ontbeeren. " io.

En knapen,zo gy hier om wordgevlevrf Denk yry *t zyn ftreeken van dlMeid Om u in den ftrik te vangen, » U geld word van haar het meeste bemind Dat » toet, 't geen zy verlangen, *

Sluiten