Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EE.N NIEU W LIED.

Op c!e Amfterdamfche en Bredaafche Militaircr*. Op een aangenaams .en vrolyke Wyt,

W

at is een Miütairin t veld , Als hy mout gaan ftryje, g"an ftryje; Als een Held moet gaan hale fidofie,ja in glood ,

Als hy meet genieten dat Krygsmans brood,

2

E«n Tent van Linde is ons kwartier, Sumers vergain wy van ;c Zo*inevier, Maar *s winters dan worden wy van kou zo fty'f,

Waar door dat ons de liefds vergaat van 't lyf.

Ik heb zo ffleeaig uurtje door regen

en door wind De post moeten bewaaren, de Post

die ik bemint, Alwaar dat wy dan waakende opblyf, Waarom dat ons de vyand tot geen

laager-hand krygt 4

door het gebrul en gedonder van 't

Kanon.

Zo drinken wy een glaasje tot Heil

van 't BattailloD. Hler^alt myn Broerder en gunter valt

rm/n Neef, i Wie heeft *er van zyn leeven zo pret

beleefd.

Onze Officieren die ftaarren voor het Frond,

En zeggen braave Ruiters trekt u Pallast terftond.

In?antery laat gy ook u geweer, Op dat de vyand ons Hiet attakeer, 6

Daar is geen beter leeven als by eea Boer,

Als wy maar maaken een klyn rumoer, Hy fchaft ons eeten en ook drinken

ja genoeg, Tot wy verzadigd zyn tot aan dea

morgen \vroeg.

7

Hebben wy een weinig lust, of zie, öf tyd,

Dan gaan wy na de kamp eu zoeken '

een lieve Meid, Alwaar wy onze zinnen meé verzetten, En ons vermaaken op Venus Slaap-,

Saletten.

8

Hebben wy dan honger en geen geld. Dan gaan wy na de Boer al fchynt

hy ook ODtftèld, Dan is *tt*za Boerfchaft opu vleesoh

en broodt, Want anders zult gy fmaaken een bit-

tre dood.

Adieu nu trouwe Capieraads van niyw. Ik hoop dat onze tyd haast ten «inde

mag zyn, Want zoo'n verdrietig leeven zyn wy

al moe,

Als wy «aar gaaa- marcheeren naar Holland toe.

E Y N DE*

Sluiten