Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EËN 'NIEUW LIED,

of Zamenfpraak tusfchen

i K L OOR IS EN R O.OS} E.

Op een. aangenaame-'Wys,.

J. WEN D E L, in de tweede Aügelurs Dwarsifcaat*

■J[k fteb myn hart uw opgedraagen s

Met veel behaagen, Ik heb tnyn hare u w opgedl-aagen ,

Oprecht is' uw troaw , En gy doet myn echter klaagen , Roosje lief! nsyn ïchoone Vrouw.

' ' ;' !a • a • ;ï ■ ". ■

Ik zoek üw'al'tyd te beminnen,

Met hart en zinnen,. Ik zoek uw altyd te beminnen,.

Met al mvn magc, Kan ik dan geen troost verwinnee* poosje lief! daar ik op wagt.

ti T N D E.

'• Neen, neen Kloris ,.het 'zal niet hoeven Myn te bedroeven , Neen, neen Kloris, h$ zafciet hoeves

dat gy uw kwelt, Ik wou uwe reeden beproeven, die gy veelmals hebt verteld.

' ' 5: ...

daar kan gy vast op vertrouwen, 6 Roem der Vrouwen!

daar kan gy vast op vertrouwen, Het is oprecht.,

Ik zou met fctirjk het ligt aaafchouvren»

Zo ik uw valschheid had, gezege.

Sluiten