Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 13 )

byzondere burgeren aan te merken CO? terwyl hy zich verbeeldt het regt te hebben , niet, om dat alles te doen, welk het gemeeie welzyn vordert, maar zelfs alles , wat- hem in- de gedagten komt, zonder dat hy eenig bedwang heeft, als1 geweld en waapenen, die hem echter geenszins zyn toevertrouwd , om zich ongeftraft met misdaden te kunnen bezoedelen , maar alleen om de wetten te handhaaven en te doen gehoorzamen. Niet meer moet men ook die geenen „2- Al,j«*

a God zelfde

gelooven , welken , voorgevende dat de mfteUer der

' " Oppermagt,

Oppermagt oorfpronglyk en alleen door God Ö^J'^JJ is vastgc'fteld, daar uit beiluiten , dat, den daarom

ö J ' ■ ' de Vorsten

wanneer de onderdaanen door de wreed- echter geene

onbepaalde

heid of door de trouwloosheid van hun- m«gtbez«je*.' nen Vorst geweldig lyden, dees laatfte uit hoofde van zyn gedrag wel verantwoordelyk is voor Gods Majesteit, als welke in dat geval waarlyk is beleedigd; maar dat het geenen zwakken ftervelingen toekomt, zich tot

regCi) Dit is de taal , welke een oud Treurfpel«iichter in de morid legt van Atria :

Sanctitas, pi et as, fides

privata hona funt: qua juvat, reges eant. Sa NEC Thyest. v. aió, 217.

Sluiten