Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ram nu BURGEREN DER STAD UTRECHT. ^!.W« wordt ons d Vreugd gcgceven.

Gv hebt volgens pligt gehandeld, Met bedaardheid voortgewandeld

L-angs de wegen van uw Recht,

V met Eede toegezegd.

Kochthans durft men »ju betwiften., Door afwendingen en lillen5

Maar, 6 Utrechts Burgery!

Keer en .fluit de Dwwglandy.

Geen Geweld moet .zegenpraalen , öf uw eoede Zaak doen daalen. Neen ? zo 't zulks te doen ooit tracht, Toon dan vry uw Wapenmagt. N 4.

Laat uw Vryheid niet bedisflen, Of in Slaaverny verwisflen

ne Smeekende Minnaar aan zyn nmuw, —

De Smcekenac is hPt zoenen.

Oieui. «vu fterven.

men wel iets zoeter vinden, Sn* het byzyn van een Meid? Omzigdan te zaam verbinden, Fn zin dan ten allen tyd . l even in geneugt en trouwen, Eu in liefdens tederheid; Dan zal 't u nooit berouwen, dat gy neemt u vryheid.

Ach hoe aangenaam is dat leven? au dan verbonden zyd, En mag haar een kusje geven, In de groene lente tyd; Lieve Meid laat u bekoorea, |n verhoord dog myo gebefin! Want 0 zyd voor myn geboo.en, Zoete fief gunt myu leen,

3-

' Met zvn u twee üeve oogjes, SS dl fchult zyn van myn min, Bta dMrby dïe hemel-boog)es, Staan gedurig in myn au.

Door een muuu^. t

Of 't Ariftokraatendom.

5.

Houdt, 6 Burgers! U als Mannen, Wilt de Twift van U verbannen, Slinkfche Dubbelhartigheid Blyv' uw omgang fieeds ontzeid. 6.

Laat al de Aterlingen woelen,

Die op Staatsvermogen doelen, Of, beliierd door Zelfbelang, Voordeel zoeken by den Dwang. 7-

Blvft vollbndig , met betrouwen, Oo den grond der Vryheid bouwen; Waakt op t drillen <ran haar Speer Zo erlangt^ g'uw Rechtenzeer.

\TT^A^«V<~.CAa.i

Uw tot myne waarde Vrouw, En u Hef perzoon verwerven; Ach hée ik u beminnen zou.

4*

daarom allerlieffte meisje, Weeft my don niet ongezind; _ Maar onihellt'my voor een reisje, En noemt my u waarde vrind. En laat my u 'lieve lipjes , Teder drukken met myn mond; Want die aangenaame tipjes, Maakt.myn tedere ziel gtzond.

Nu zal ik myn vers befluiten, Fn ai niet meer laftig zyn, Nog my ook niet verder uiten Maar my met veel minnepyn, Staadig op u antwoord wagten, dat zoo ik veihoopen mag, Myn verdriet wel zal verzagten, In veel vreugde dag aan dag. E Y M D E,

Sluiten