Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Nieuw Lied. Op een Aangename Wys.

Ti. k zag laaft twee duyfies trekkebekken, Elkander met haar wiekjes dekken, Daar inyn Annette lag aan myn zy, Die lagte om dees boertery.

2.

Ach Herder zei zy, ziet dees duyfies, Elkander pikke in hun kuyfies; Ach Herder zeg my dog eens uit: Wat dat gctrekkebek beduyt.

3.

Wat kon op zulk een (tredend vraagen. Het antwoord zyn? ik ltond verflaagenl Verftomt en fmolt in zuyvere min Op 't vraage van myn ziels - vrindin.

Ik wilt geen enkelt woord te zeggen, Op 't lieffelyk doene-uitteleggen: Van 't trekkebekkent Vogele paar, Om kort te zyn ik wees het haar.

Nieuw Lied of Samenfpraak tuflchen een Jager en een Herderinne op haar Spinne-Wiel.

Stemme: Vaart wel myn Alderlieffte gepreele».

Leü met het krieken van den dage, Jn het zoet en edel Meyfaifoen, Vond ik my geheel genegen tot jage,. ■ Door •I3oÜe, Velde, Kanteen Groen, Van verre zagik,eenfchoonHerderinne digt byhaarwooDingin'ecn groene Wy, d:e ep haar wiel zat bezig te fpinne, Zy zong eeu Lied tot lof van my. bis. 2.

Ik zy myn aldei fctioonfte Vrindinne, Eu zyt gy voor geen Jager verfchroomt, Hoe Gt gy hier alleenig te fpinne, Onder het gelommer van het geboomt, die door hun looze ftrikke en netten, Stelle 't Gevogelte al in den dwank, Wilt dog op my u zinne niet zetten, ü converfatieenweytikgeendank. bis.

3 (den, Schoon Herderin aanhoord myn gebeNeemt my voor u leerling aan, Ik zal my tot uwen dienfl beüeeden, Eü ook liet jagen voor u late!) Haan,

Gaat liever by een ander te fcioole, , daar zyn 'er die fpinne in 't Land, Het is myn Moeder bevoole, dat ik my voor fchade of fchand. bis. 4.

Myu*Engelinne en Lief uytverkooren, Ik ken den handel ia 't boek van vtes, mits ik ben uit een fpinder gebooren, En dat myn Vader en ik klaar was, ik ftel my naar u wil en gebeden, Houd dan waarde de Blom van 't vlas, Dat zy word met geen voeten betredsu, Zy is boven al het Gewas. bis.

Lief deze trooft dat is myn verlangen, Ik kies u Meefteres tot een Vrouw , Jk laat jagt en 't vogele vangen, Want geen Warande min ik als jou, Laat ons dan tot fpinne bereyden, Naar onze plicht u hufpe voldoen, Tot dat de dood ons zal doen fcheyde, Schoon Herderin een zoen tn 't grosn. E Y N D E.

Sluiten