Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EEN NIEUW

ORANJE LIED.

*-Daar zouwer dt*e Reeren uit Ja- [ 7.

gen gaan, Viva, Viya, Viva. I Zy hadden Matrozen Kleeren aan, Z

Viva, Viva, Viva. j

L Zy Jaagden al den helen Nagt, 1 i 'Viva, Viva, Viva.: . Tot als zy kwamen aan de wagt, i Viva. Oranje Viva, J

Den eeiften was en Kappifeifl, Viva, Viva, Vba. . 1

Den tweden was een Chirurgbyn, Vieva, Oranje, Viva. j

4 Den derden was pomïneé van * de Kemp, Viva, Viva, Viva. Kf floegPdcn Kerk al mt, het ymerlt, Viva, Oranje Viva.. J

<. PIETER de VRIES, is wel be-1

Vpnt. Viva, vava, viva. Hy draagddè B.urs van 'c R.gge-

ment, Viva, Oranie Viva. |

<5 De Uiterfle Slag, die is gedaan, ' Viva, Oranje Viva Rebben ï Leedig laatet1 Sta». Doen is'er Prins Ipgegaair, Viva Oranje Viva.

% Y 2tf P

Zy zeggeD daar is geen PRINS iD het Land, Viva, Viva Viva y Roepen Oranje van alle Kand, Vieva Oranje Viva.

De RYNGRAAF is en Gal'pendief, Viva, Viva, viva. Jyn Hooft moeft ftaan al op een Spies

Viva, Oranje viva. tfy hebben onze P RIN!? akydt

geagt, viva, viva,. viva.

3 Ziet op de Toren , daar Waayde de V L A G, VivaOranje viva.

Een klynen Kop, en een groot Verftand. Viva, viva, viva.

Hy moet Regeren 't Oranje lacdc. Viva, Oranje, Viva.

ro Ik hoop datgyvereenigt zalzytt Viva, Viva, Viva. .

En Drinkenzaamen een Flesje «yn> V'iva, Oranje Viva.

[■ n.wy hebben zeer gaauw dit Lied

Gedigt. 1 Viva- Viva. Viva. \Dat is Oranjes Klanten pl>gtj jviva Oranje Viva.

Sluiten