is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *7 )

jMercuri facunde! nepos Atlontisl Quijeros cultus hominum recentunt Voceformafli catits & decorce More pal/eftw. Te canam magni Jovis & Deoram JSfuntium, curvaque Lyrce parentgm, Callidum, qukquid placuit jocofo

Conder.e furto. Te, boves olim nifi reddidisfes, Per óolum amptas, puerum minaci Foce dum temt, viduüs Pbareira

Rifit Apollo. Quin Atridas, duce te,fuperbof llio dives Priamus reMo Thejfalofque igneis & iniqua Troja

Castra fefellit. Tu pias l<etis animas reponis Sedibus, virgaque levem coërcet A,urea turbam, fuperis deorutrt Gratus è? mis.

Dat is:

Taalrijke Godheid, Neef van den Atlas, Die door uw (tem de toom'looze zeden Dei ruuwen Menschdorn? gantsch kuut befchaaven,

In oefenfpelen. U zinge ik, Bode des grooten Jovis, £a die der Goden, Vinder der Luite,