is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 131 )

.Somtijds raaken de Steenkoolmijnen, doof de ontftaane Zwavelvvolken , in brand , en luisteren naar geen water of andere bluschmiddelen; als dit gefchiedt, moet men deze - Mijnen veriaaten, en op een ander heenkomen denken. Hier door hebben eenige opgemaakt, dat Engeland nog eens geheel en al verbranden zal: dit is zeker, dat verfcheiden Steden reeds ondermijnd zijn: men kon , om die reden, voor eenige jaaren, twee naast elkander ftaande Huizen , te Wigan in Laticashire, voor weinig gelds koopen, nadien de Eigenaar, elk oogenblik dacht, dat dezelve zouden inftorten, door de daar onder gegraavene Mijn. Want, fchoon men daar nog geene voorbeelden van heeft , zo hoort men, bij het vuur in de kelders zittende, onder zich de Mijngravers werken, en dus is het vreezen daar voor, zekerlijk niet zonder grond.

Wanneer de Stecnkoolen uit de Aarde komen, zijn ze zeer goedkoop, maar worden door het vervoeren, en de imposten daarop, veel duurer. En het is aanmerkelijk , dat de Engelfche Steenkoolen uit Sunderland naar Londen gaande, veel zwaarer belast worden door imposten , dan die naar vreemde Landen gevoerd worden. - .

Het oudfie eu meest aanmerkelijkfte Engeisch Product is het Tin. He Phoeniciers I % zei-