is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsch kabinet; van koophandel, zeevaart, landbouw, fabrijken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 48 )

ten en allen die van een' glasachtigen aart zijn.

Hier toe fchijnen ook gebragt te moeten worden, de metaalachtige mineraalen, weJke eene glinsterende oppervlakte hebben, huntien oorfprong neemende uit deze of gene foort van dampachtig beginfel, 't welk de beftanddeelen der metaalen, in een meer of minder vloeibaaren ftaat zijnde, doordringt ert doet famenftremmen of coaguleeren.

3.) Door krystalmaaking, wanneer de kleine deeltjens , in het vuur of vogt -ontbonden, door onderlinge ;■«ntrekkingskragt , tot één ligchaam van eene bepaalde gedaante, zich famen zetten.

Ën 40 door verfteening, welke werking mogelijk afhangt van eene vloeibaare indringende fteenachtige ftoffe, die aan de aanéénhegling en verharding den grondflag legt.

Groot en uitgebreid is het rijk der Mineraalen , wonderlijk de voorwerpen die hetzelve oplecvert. — Men kan dezelve echter gevoegfaamlijk tot vijf foorten brengen, als Aarden, Stecnen, Zouten, Zwavels en Joodenlijmen , halve en heele Metaalen.

Aarden, welke in water nimmer kunnen ontbonden worden en welker deelen ofligtelijk, of geheel niet famenhangen ; — Steenen, op welken het water mede geene ontbindende

kracht