Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C "5 )

ïien in Afia gevolgd wordt, die daar toe een Bamboesriet gebruiken: Dus toegerust, was men nu gereed', om dé Visch tot in het diep' naar te fpooren; en het is zeer waarfehijnelijk dat wij den oorfprong en 't begihfèt der Zeevaart, in dit gering beginfel moeten zoeken. De fabel van D/edAlus en Icarus met hunne wasfcheh vleuglen , is te zeer bekend om ïlie te ontleeden; ik noem dezelve alleen bij <leze gelegenheid om dat men hen bij de Grieken voer de uitvinders der Zeevaartkunde te boek fielt.

Ruiling en Zeevaart, bij de geftadigé vermeerdering des Menfchelijken Geflachts gevestigd , moest geftadig toeneemen : de Metaalen uitgevonden , en het vervroiijkeud vocht Van de Vrucht des Wijnffoks ontdekt zijnde, begon de Weelde ras haaren rol onder het Menschdom te fpeelen. Deze veroorzaakte twee verdeeiingen op de Nieuwe Waereld; en het gevolg was, dat het recht der rijkften en fterkften, op de minstvermogender en zwakker begon te gelden; en de noodzaaklijkheid van behoeften geftadig vermeerderde. De Sterkfte verkreeg die door geweld, de Rij» ke door zijn vermogen 5 de Armen moesten Voor hen bukken, het juk, Hen' opgelegd , ge« duldig lijden, en zoo hen het noodige ontbrak, zich flaals aan hen verbinden. Dit lag den H a grond

Sluiten