Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C «7 )

der grootfte Schepen die ooit de Wateren bevaaren hebben. Van het beftaan van Volkrijke Steden , keeren wij nu weder tot den voortgang des Koophandels.

Het Goud en Zilver, in den'beginne weinig anders toe nut dan tot verfierrelen, werdt vervolgens door de Menfchen op eene zekere waarde gefteld ; en het begon een evenwigt te worden, waar door het zelve in den handel en ruiling gebezigd werd. Van hier, dat bij de vorming der Maatfchappijën, derzelver Wetgeevers verplicht werden, eene zekere bepaaling of waarde, op deze Metaalen te Hellen. Om het bedrog daar in vóór te komen , ftelde men de Munt in, en het gebruik van 't Geld kwam op de Waereld. Dit gebruik moet al zeer oud zijn, om dat wij in 't verhaal van Mo zes, daar van reeds gewag gemaakt vinden, in de termen van een algemeen bekende zaak; bij de verkooping van Jozeph door zijne Broederen aan de Medianitifebe Kooplieden.' en het fchijnt dat, te dien tijde,deMedianiten en óelsmaëllers de grootfte Handelaars zijn geweest, en Karavaansgewijze van de eene plaats naar de andere toogen, zo als nog lieden in de Oosterfche gewesten bij de Kooplieden gebruikelijk is.

Omtrent Egypten vinden wij, dat men zich niet alleen aldaar reeds vroeg op den Land* H 3 bouw

Sluiten