Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

^VRYHEID,^ GELYKHEID

e sf

„BROEDERSCHAP^

Niuw Lied op het Planten der VRYHEIDSBO OMEN.

Op een Aargename Wys.

Komt tin braven Vryheids-Zoonen,

En ziet u Verlosfers komen, Haalt ze in heel triomphant, Het zynStrydcrs voor onsLant. bis. 2.

Laet 't gcluit van Klokken fpcclen, En Muziek ook niet mankeeren, Het is nu den regten tyd, Dat een ieder is verblyd. bis: 3«

Ziet nu de Vlaggens van de Torens wacjen,

En ook van de Moolens zwaejen, i F.en ieders hert dat is verheugt, Van de lang gewenschtc vreugt, bis.

4-

Komt mi trouwe Patriotten, Nicmant zat'u nu befpotten, Want den Franschman met zyn magt,

Heeft ons uit 't verdriet gebragtw. 5- j

Nu ziet men van alle Kanten, Overal Vryheids-Boomen planten,

Een ieder roept met vreugde mee,

Want het is Egalue. bis. 6.

Wie zou nu den Heer niet loven, En roepen de Vryheid boven; Want dat is wel voor gewis, Dat den Heer ons helper is. bis.

Sluiten