Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORT

doch echter nadruklyk

V EITÖÖ6

NEE1L ANDS VOOR en TEGENSPOED

Van de allervroegfle tot op deze Tegenwoordigen tyd.

Waarin aangetoond word, welke Weldaaden het Folk van Nederland ten allen tyden van den he ere genooten\ hebben, de Verpl'tgting tot Waare Er» kentenis daar uit voortvloeiende en een oprechte Aanmaning om in deze Tyden van BenaauwdheidzigopNeerlandsgod te ver* laten, waarop dan verder aangewezen word, de voordeelen welke men door zodanige een handelwyze yerkrygt»

Verrekt met een Korte SCHETS der

NEDERLANDSCHE GESCHIEDENISSEN*

VERTOOG,

wegens

Te A M ST E L D A M, By JAN ROOS en ZOON, Boekverkoopera,

Sluiten