Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een Nieuw I ied:

éWat een vreugd en bly gefchal xio-v-a men nu ro-pen overal

Vin de edele Vryheid,

Laat ons nu al verbiyd Zingen gaan van Carmeoole,

vivelaSon, VivelaSon, dingen g;aan van Carmeoole,

Vive Ia Son, me- pen Canon.

L)e Vryheid/boom die ftiat geplant, Dar brengt de Vreugde in ons Land,

Het is nu Egalité,

Laaen wy in rust en vrcé Dan zen gaan, enz.

Be Edele Groote Franfche Held,

Een Nieuw Lied :

ICoom ru te zaame by malkaar,

E -rwaarde Batavier, Befcnouw met my dit wonder Jaar

Maak zame een groot plvfier, ' Gy zyt'nu van u flaaffche'ju'k;

Ontbonden van dien bant! Die is nu van a afgerukt ?

Jn °t dierbaar VaderlanJ.

Nu plant een Jonge Maagde ftoetj

Een Viyheids Eere boom, Tot leed van het Oranje bloet:

Hy is ons wdlekoom, è ^Vitns hm heeft daar niet na verlangt

Dees' vreugde dag te zien, Geen vrees heerst meer die 'c hart niet geprangi.

Die hem Komt hulde bies»

Geluk ru brave Burgerfchaar,

In ketens zvn ontdaan, Roep Vryheid" in he't openbaarI

En doet geen vreugde ftaan; Die u verlost van Tieranny,

6 Vryje Batavier! U fpreuk waar a'toos dood of vrv

Tegen het monfl-er dier.- ■ «

Geen Willem praau rneer op zyn treon

En ook geen Willemyn, >ucreon Geen Erfprins, of fris ?yn zuOD;

Kan u en dwingLnd zvn. Zy zyn gevloote van uw groot'

Na brittes doggers hok, Dus zwerft Oranje in t ront:

ln die zyn Jaatfte doK. £ Y N D £.

,"D e onze Vryheid heeft herfteld ' Zoo duur gekogt met bloed ' I .Wit is de Vryheid zoet, Nu kinnen wy danzen, enz

Wat was het iret en blyden Das Dat men de Vryheid booven zag' Het ïtrekr ons tot een vreugd v0 r de Ouderdom en Jeugd.' Wy kunnen nu darden, enz.

uen getrouwe Batavier, En den Fransen Krygsbanier, Hragten de Boom van Vrvheid En van de Egaliteir, * En kunnen wv danzen , enz E "Y N D E, ..

Sluiten