Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUW L I E D:

Op de vlucht der

ARISTOCRATEN.

ï"J[et Oranje volk is na uit 'c Land, Hoezé. De Vryheids-Boom fteat reeds geplant, Hoezé. "Men danst en zingt nu^ overal De Franfchen zyn in Neêriands wal, Hoezé, Hoezé, 'Hoe-zé.

De Franfchen hadden ncch niet gedaan, Hoezé. Ze moesten eerst na Hofland gaan, Hoezé. Waar blyft die bol en Willem nou, Die tegen de Franfchen vegten wou, Hoezé, Hoezé, Hoezé.

blaar Willem de bel is op de vlugf, Hoezé, Met I'iuyfc Willemyn op zyn rug, Hoezé, Waai blyvco dc Bylije.v en het fmousftn rot, Die WifiöM hielden voor haar God, Hoeze, Hoeze, Hoezé.

Wel Oranje Vo'.k wat dunkt jou nou, Hoezé, Heb van uw daaden noch berouw, Hoezé, De Slaverry is nu afgedaan, Gy kunt nu zonder ketens gaas, Hoezé, 1 Hoezé, Hoezé. -

Sluiten