Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

FT F D E L E E R R E D E.

WAT W Y ZONDER DE VERSCHYNING VAN HET EUANGELIE ZYN ZOUDEN, EN WAT WY DOOR DEZELVE GEWORDEN ZYN EN KUNNEN WORDEN.

EUAKG. VAN LU KAS, HoofJft. I: VS. fê, •]<).

Door de innerlyke beweegingen der bermhartigheid omes Gods, met welke ons bezocht heeft de Op~ gang uit de hoogte; óm te verfchynen den geenen, die gezeten zyn in duisternis en fchaduwe des doods; om onze voeten te richten op den weg des vredes. Bladz. 105.

ZESDE LEERREDE.

JESUS CHRISTUS EEN LEERAAR DER WAARHEID.

EüANG. VAN JOHANNSS, Hoofdft. XVIII: VS. 37.

Hiertoe ben ik geboren, en hiertoe ben ik in de waereld gekomen, op dat ik der waarheid getuigenis geeven zoude. - - - - 133.

» 3 ZE-

Sluiten