Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23 REDENVOERING. "

beloofden Mesfias, voor den Immaïiuel, voor Gods eeuwigen Zoon, voor den waaren en hoogden God, voor de eenige oorzaak van eindelooze zaligheid? Zou hij een Christen zijn, die ontkent, dat Je sus in de weereldkwam, leedt, dorf, opdond, ten hemel opvoer, tot dit gewigtig oogmerk, op dat doodfchuldige zondaars met den Heere verzoend, in't leven herdeld, en deelgenooten der hemelfche gelukzaligheid zouden worden? Derhalven, op een betoog van deze en foortgelijke grondwaarheden, die in onze dagen door zulken, die zich echter Christenen noemen, op 't felfte bedreden worden, komt het meest aan in 't bevestigen van de Euangelieleere, welke, naar onze welgegronde hope, door alle volgende eeuwen zal blijven pal daan, onaangezien zoo veeIe en listige aanvallen van haare hedendaagfche bedrijders ; aanvallen , die door de vrienden van 't Christendom, zoo veel in hun is, moeten afgekeerd

en

Sluiten