Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN HET EERSTE DEEL.

III

N°.2Ö. DE OP-PERSTE WIJSHEID, DOOR SALOMO IN ZIJN SPREUKEN-BOEK SPREKENDE INGEVOERD. . • • Bladz. sol.

27. JESUS IN GETHSEMANE. . . fiOp.

28. JESUS GEEN MARTELAAR 'ALLEEN , MAAR

EEN OFFER VOOR DE ZONDE. , 2I7.

29. GODS HANDELWIJS OMTRENT BIJZONDERE

VOLKEN. . • 1 • • *25,

30. DE BEVINDING VAN II ET CHRISTENDOM,

(vervolg van N°: 24.) ... . 233.

31. HET ZESDE KRUISWOORD VAN JESUS. 24I.

32. EENIGE BEDENKINGEN OVER DE WACHT,

BIJ het graf VAN JESUS, BEANDWOORD.

249.

33. s CHIJNSTR IJDIGHEDEN DER EUANGE LISTEN

over het koopen der fpecevijen en het gaan van de vrouwen naar '/ graf, weggenomen; en

iets AAN DEN lezer. . • • 257'

34. DE STERVENDE GRIJSAARD , BIJZONDER

WERKZAAM MET de OPSTANpiNG VAN CHRISTUS 265.

35. AANPRIJZING DER HERBERGZAAMHEID, UIT

iHET VOORBEELD DER OUDE' ARABIEREN.

273*

36. F.en CIIRIÏTEN,' DIE ZICH VOOR DEN HEMEL

BEREIDT. 28l.

)7- OVER DEN VROEGEN EN SPADEN RE.G E N.

/.ar urn* .-^.jj'ua 2H9. * 3 N°. 38.

Sluiten