Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(235 )

■ middelen gebruikt , om de wereld en de algemeene orde (.eh 't evenwigt) in dezelve te bewaaren , te onderhouden , en , waar ze . geftoord is, te herftellen gebruikte

daarom het zwaard der Israëileren , om het zich zelfvernielend , en volk overheerfchend geweld der Kanaaniten, rechtvaardige vergelding te verfchaffen en te fluiten ; eer ze den Volken der wereld een indruk verwekkend' voorbeeld konde geven van eene Maatfehappij of Staarsïnrigling, bij welke de oorfprong — rechten van den. mensch — de vrijheid en gelijkheid -—. konden bewaard en beveiligd blijven.

Behalven de bewijzen die de gefchiedenis en itirigting van Israëls ftaat aan de hand geeft , dat het Oosterfche Despotismus, als de grootfte 'afwijking van de oorfprong. lijke gelijkheid en beftemmiög der menfchen, de bron der grootfte ongerechtigheid is befchouwd ; en daar en tegen de gemeènebestregeering, als zoo veel nader komende aan de oorfpronglijke gelijkheid, is -begunftigd; vinden wij daar van een fterk fprekeud voorbeeld' ia de gibeöniten. Jof. IX.

Het gantfche land Knnsan , zoo wel' der Heviten , als der Jebttfiien , Gergafitcn , ■ enz. was door moses, uit Gods naam, aan Israël ten erfdeel toegezegd, zonder eenige uitzondering:.— en echter werdt daar van een gantsch volk, of èene groote Stad, verfchoond ; en bevrijd van het lot, dat de overigen trof. En even dit volk leefde In eene Gemeenebcst- regcering , en is het eenige onder de Volken van KanaSn--•-, dat ons als zodanig voorkomt. Het wordt bevrijd van den ondergang, niet tegenftaaaide het den Israëliten z.lfs met leugen en bedrog was voorgekomen. Wat was de reden van dit hun behoud boven hunne overige landgenöoten? Was het, om '&\ï de Overften der Vergadering hun gezworen hadden ? Om dat zij Isra'.j niet met krijg, maar met list, en om den Vrede Gg 2 ti

Sluiten