is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek Job.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

48 Het boek JOB. XIIL,

Echter zal ik mijn gedrag, hem in 't aanzicht, verdedigen. j6 Dat zelve zal mij dienen tot redding,

Dat hij geen' huichelaar voor zijn aanfchijn gedoogd.

17 Hoort dan met aandacht naar mijne reden! Luistert naar mijne verdediging?

18 Ziet, hoe ik mijn geding in orde gereed heb t Hoe zeker ik ben van mijne vrijfpraak.

19 Waar is hij, die zich partij ftelt, [en mij van

fchuld overtuigd] ? Wel nu! dan zal ik verftommen en fterven.

20 Alleenlijk [o God] bid ik twee dingen van

U af;

Dan zal ik mij voor Uw aanfchijn niet verbergen.

21 Houd Uwe [magtige] hand verre van mij af! Verfchrik mij niet door den luister Uwer

Hoogheid!

22 Roep mij dan als gedaagden, zo zal ik U

antwoorden; Of ik zal fpreken, en Gij, wederleg mij.

23 Hoe groot is dan wel de fchuld mijner zon¬

den? Doe