is toegevoegd aan uw favorieten.

Het boek Job.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANHANGSEL. atfi

eenige de minfte zorgvuldigheid heeft. Verg. bochart Hieroz. P. N. L. II. C. XVII. pag, 250', 251. en H. A. S. ad Nawabig, No. 116.

Deeze is de zin der woorden volgens de gedachte van den Heer willmet , die de ^ in neemt voor in plaats van , arbeid voor het eijerleggen , en voor moederlijke zorgvuldigheid, gelijk ook A. S. reeds heeft gegist. De gewoone vertaling, zij verhardt zich tegen haare jongen, als of zij de haare niet waren: haar arbeid is te vergeefsch , [omdat] zij zonder vrees is, heeft buiten twijfel verfcheiden zwaarigheden: want voor eerst kan vb ttbb niet wel beteekenen , als of zij de haare niet waren : zo zou het ten minsten rf? hebben moeten zijn : A. S. heeft daarom ook reeds gegist, dat men zou kunnen vertalen : duriler tra&at filios fuos pro Mis, qui non funt fui\ en hij voegt er bij: „ Prae„ pofitio V paflim infert collationem boni ali„ cujus , beneficium , favo-em , curam alicui „ impenfam. Praecifa brevitas fic explenda; „ Duriter tracJat fuafmet foetus, in bonum „ non fuorum." Ten tweeden is het althans onbeweezen , zo niet geheel onwaar, dat de [ R 3 ] ftruis-