Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voortufiijkh. der menfch. natuur. 29

onakngenaam zijn zou. En waarlijk! anders kan het ook niet zijn, wanneer iemand dat Hernelfche Euangelie gelooft: dat men het beeld van God draagen, dat men Christus gelijkvormig zal worden, zulk een zal

zich zeker reinigen, gelijk Christus rein is

Het is nog niet recht geopenbaard, wat zijn plan is, wat zijn Euangelie uitwerkt; maar als het geopenbaard zal zijn, dan zullen wij zeker liefhebben, gelijk Hij liefheeft, en rein zijn, gelijk Hij rein is.

DER.

Sluiten