Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

26 I. LEERREDE over

dig geloof, op waarheid gegrond, en de eenige moeder der Christelyke deugd, word niet meer gezien. De yver, de heiligheid , verflauwen. —. Binnen kort, ziet. men goddeloosheid en twyfelary algemeen, en beiden vcreenigen, zig, om de zielen te verpesten.

En, wat is er het rampzalig gevolg van? i .

mets minder, als het eeuwig verderf van Leeraars en gemeentens, beiden jammerlyke flagt-

offers van ongeregeldheid en wanorde! ■

ziet daar, M. V.! de jammerlyke gevolgen van de zoogenoemde vryheid én verdraagzaamheid! die, zy moge in 't eerst eenige oogenblikken van onverfchillige kalmte veroorzaken , egt ter, waarlyk, binnen korten tyd, in de maatfchappy van Christenen , zulke droevige uitwerkzelen moet hebben! en fan

nog, de vyanden van het Christendom vallen van buiten aan , befpotten den Godsdienst van Jezus, de grondleer des Bybels. Hoe zal men zig tegen de zulken verdedigen ? met de leer der H. Schrift ? Maar er is geene algemeene overeenltemming, hoe die te verftaan°, geene inrigting , hoe dat wapen te gebruiken! de duidelykfte plaatzen en getuigenisfen derzelve, omtrent de wezenlykfte ftukken zelfs, worden in zulk eene Kerk, hemels breedte onderfcheiden, begrepen en verklaart! hoe die dan tegen de ongelovigen aan te voeren? hoe hen te

we-

Sluiten