Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 I. LEERREDE over

b. Maar is dit zoo, op welk eene wyze moet dan zulk een voorbeeld van hun worden opgeftelt en ingevoert? -— Ditftond ons verder te befchouwen!

- i. Buiten allen twyfel, dient het opftellen van zulk een geloofsregel op eene betamelyke en gemoedelyke wyze te gefchie-

den. En wel voor eerst i) met opletttende

zorgvuldigheid het belang van de zaak eischt dit; men bepaalt de gewigtigfte dingen, men verklaart de woorden van den hoogen en waaragtigen God, woorden, waar by onzer aller zaligheid ftaat of valt; men ontwerpt eenen geloofsregel voor duizenden onzer mede menfchen, voor volgende tyden; dwalen wy dus, hoe veel gevaar lopen wy, duizenden te doen dwalen en te bederven, en na onzen dood zelf, onze broeders ongelukkig te maken ! Deze bedenkingen moeten den opftellers alle nauwkeurigheid, alle voorzigtigheid, inboezemen , om toch herhaald en met alle infpanning op het woord van God te letten, fchrift met fchrift te vergelyken, de taal, het oogmerk , den famenhang van ieder getuigenis na te fpooren , en niets ligtvaardig en los daar

heen te Hellen. 2) Verder, het moet met

alle onpartydigheid gedaan worden. Geene geliefkoosde vooroordeelen , geen ftelzelzugt,

geen

Sluiten