is toegevoegd aan je favorieten.

Anti- en -ana. Vervat in een brief van provisioneele dankzegging.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

invor Confreren zedelijke gebreken, homiletifche Gekheden, en Kerkelijke Cbarlatanerien, vermaakt en vervroolijkt, om U en Uzve Confreren te ftichten , en de groote Bias fa van zotheden, ware het mogelijk, kleiner te maaken. Hij dacht als Horatius, wiens woorden gij op bet TijtelHadt van uw Leven, gezet, en in-uwe Biographie zo fchandèlijk misbruikt hebt, en redeneerde dus bij zich zeiven: Wie toch in alle Waereld, zal in onze verlichte tijden Brieven lezen , waarin over den Afval der Heiligen gehandeld wordt 1 ( Ziet maar eens wat ze 'er van zeggen in de Berlijnfche of Nicolaitifche Algem. D.Bibl. Band39.1t.uk. 2. pag: 601 feq: en Band 44. ftuk 2. in den brief uit Rotterdam, en hoe zij daar met verwondering ftaan te kijken dat 'er in Hoela nd no^ over den Afval der Heiligen,gcfchreven word!) — Zullen dierhalven, dacht hij, de brieven niet terftond den Kruidenieren en hen die Peperhuisjes maaken, in hunne vernielende handen vallen, maar gelezen worden, zoo moeten ze op eene geoorloofde wijze leesbaar gemaakt worden, cn daarom moet met het eerfte kleine en geringe Oogmerk een ander grooteren gewigtiger verbonden worden, ten einde het eerfte bereikt worde , zonder dat den verftandigen een regt gegeven worde van te kunnen zeggen: de Sop was immers de Kool niet waardig. Nu heeft immers de ondervinding geleerd, dat Mijn Oom, eene overheerlijks, keuze gedaan heeft, terwijl hij de Nooten koos, om dus, Q 5 het