is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Koppenhagen naar Guinea, en van daar naar de Westindiën en de Caribische eilanden, in Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( HO )

Wonden in de beenen, welke hier zo geméén zijn, en grootere gebreken, als gebrek aan een oog, vinger enz. lijden mede een grootere korting. De maat, welke een Jongeling moet hebben , eer dat men hem voor een' man betaald, is 4 voet en 4 duim rhijnlandsch;de maat eener vrouw daarentegen is maar 4 voet. Hebben Ze die maat, dan gaan ze voor een man en vrouw door, al zijn ze nog niet boven de twaalf jaaren oud, daarom, om dat men in Cohumbiën de jongere flaaven liever koopt, om een des te langer nut van hen te trekken. Wat den jongelingen zo wel,als meisjes aan deze maat ontbreekt, dat word afgetrokken, voor eiken duim 8 rijksdaalders.

De Negers zijn zeer lastige Kooplieden: het heeft veel in, om het met hen wegens koopmanfchappen eens te worden. Wanneer zij in een pakhuis komen, dan ftaat hen alles aan; zij wilden wel alles gaarne hebben: maar, om dat dit niet gaat, kunnen zij uuren lang zitten te kiezen en herkiezen, weetende ten laatften tog niet, wat ze willen doen.

Daar nu geen één Neger rekenen of fchrijven heeft geleerd, konde men vermoeden, dat het den Komptoir-bedienden geen werk ware, hen in de prijzen, of het getal der Waaren te bedriegen. Maar men heeft mis, zoo men dit gelooft. De Neger rekent niet als wij naar rijksdaalders, maar volgens hier zo genoemde Cabcs, {ihi der Negers ) of a rijksdaalders. Vier Cabes gaan op

een*