is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Koppenhagen naar Guinea, en van daar naar de Westindiën en de Caribische eilanden, in Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot dat einde komt men op eene daartoe beftemde plaats bijeen. De Secretaris doet eene aaafpraak aan het vergaderde volk, betrekkelijk op de rede hunner bijeenkomst. Ten laatften vermaant hij ze, wél na te gaan, wat ze doen, en* een befluit alsdan genomen hebbende, ftaat de Opperpriester van den Fetis op, roept den Onderpriester , om den Fetis te laaten komen, naar dat hij, vooraf, rondom in den kring met een foort van Lont, van zekere grashalmen gemaakt, gerookt heeft. De Onderpriester met den Fetis komende , dewelke, naar men zegd, de gedaante van een menfchen - hoofd hebben, en van masfief goud zijn zoude, zuiver-met rood laken bedekt, in eene groote Wan op het hoofd des Priesters ligt, .ftelt zig de Opperpriester als bezeeten aan. Hij ziet met ftijve oogen den aankomenden Fetis te gemoet, huilt en kermt, maakt wringingen met alle leden,fpreekt aanhoudend tot den Fetis, welke hem, naar hij voorgeeft, antwoordt, maar het welke de ooren der Ongewijden niet kunnen hooren, en bidt zeer ootmoedig om vergiffenis, dat hij hem (den Fetis) in zijne woonftede, den Tempel, geftoord hebbe.

Naa veele gochelaarijè'n neemt hij, eindelijk, . met beevende handen, de Wan van des Onderpriesters hoofd, zet ze op den grond, en maakt een wijden kring van gewijde afche rondom de Wan. De Voornaamften der Natie, weike Fetis .Zullen eeten, treeden de één naa den anderen in dien

kring,