is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Koppenhagen naar Guinea, en van daar naar de Westindiën en de Caribische eilanden, in Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den, in de fpieren ftrijken, en zo de Worm geteeld word. Want op Fida, alwaar zeer goed en versch water te krijgen is, kend men den Guinea-worm niet, welke tog op Akra, flegts eb mijlen vandaar, zo gemeen is.

Wilde men zeggen, dat de Europeërs hem, door aanfteeking, van de Negers kreegen, dan kan men niet begrijpen, waarom hij mede niet in Westindien word voortgeplant, daar hij tog, door de flaaven, in zulk eene menigte heen word ge_ bragt; en hier heeft men zelfs geen Voorbeeld, dat een Europeer dien worm kreeg, ten ware hij brak water gedronken hadde. Daarbij ftaaft de waarfchijnlijkheid deze Theorie, om dat de Guinea-worm mede in een gedeelte van Arabic is, alwaar men genoodzaakt is, zomwijlen flegt water te drinken.

De Pokken hecrfchen hier insgelijks, of liever, worden ingeënt. Zelden hoord men, dat 'er iemand aan flerft. Geduurend mijn verblijf alhier heb ik geene natuurlijke pokken gezien, en ik geloof vast, dat ze daardoor ten eenemaal van hier verbannen zijn, gemerkt de inenting algemeen is, even als de befnijdenis.

De Venusziekte in alle haare verfcheidenheden is ook hier, maar wordt ongelijk ligter dan in de noordelijke ftreeken geneezen. Ziekten , de Negers bijzonder eigen, zijn nog deze: ontfteekingskoortfen, de loop,, waterzugt, binncnkoortfen, fchurft, kniegezwellen, en ope-

ne