is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Koppenhagen naar Guinea, en van daar naar de Westindiën en de Caribische eilanden, in Amerika.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Be zweeren. Borstziekten daarentegen kend men bijna niet, het welk men wel inzonderheid aan het zagte klimaat moet toefchrijven.

De Europeërs worden van de Negers hoog geagt, want die befchouwen ze altijd als hunne Bevelhebbers, zelfs wanneer de Neger vrij is, en de Europeër over hem niets heeft te zeggen. Wanneer, bij voorbeeld, een Europeer eenen Neger befchuldigt van iets, het welk hij niet gedaan heeft ; dan antwoordt de Neger: Vader! hoe konde ik u dit doen? gij zijt immers mijn Vader en mijne Moeder, waardoor ze naamlijk zo veel, als Bevelvoerders verftaan.

Daar hebt Gij nu een ganfche hand vol berigten nopens onze Zwarten. Met het eerst volgend fchip zal ik U berigt geeven, raakende onze Heeren Europeërs in dit Lijbiën; blijvende enz.

NE-