Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 226 )

Raad, en de tweede, de Gouverneur teAnnemntoe, is Vice-prefident; de overige Gouverneurs hebben alle den Titel van Medelid des Raads. Zij hebben geen Fiskaal, maar een' Predikant. De tegenwoordige is een in Africa gebooren Neger, welke in Engeland geftudeerd heeft, en een zeer geleerd en inneemend man is. De geneeskundige inrigting is als bij de Hollanders. Zij. hebben flegts weinige Zoldaaten; de meesten beftaan uit inboorlingen of Mulatten.

Het Minifterie geeft, ter onderhoudinge van de Forten, jaarwedden der Bedienden, Zoldaaten en Kompagnies-flaaven, 15000 ponden fterlings jaarlijks. Elk Gouverneur drijft zijnen handel , zo als hij het goedvindt.

De minst aanzienlijke der handeldrijvende Natien op de kust van Guinea zijn de Franfchen. Zij zogten zig wel, verfcheiden maaien, op de Goudkust néér te zetten; maar het is nooit van duur geweest. In het jaar 1744 begonnen zij, niet verre van Annemaboe, 12 mijlen van hier, een Fort te bouwen, maar zagen zig, weinig tijds daarna, gedrongen, om het weêr te verhaten. In dit jaar C17S6) hebben zij op dezelfde plaats, onder begunftiging der Hollanders, weêr begonnen, een Fort te bouwen; maar 't is niet zeer waarfchijnlijk, dat het tot ftand zal komen, dewijl twee derde gedeelten der arbeidslieden reeds zijn geftorven. Plet eenige Fort, dat zij hebben, is te Fida, waarvan ik in een anderen brief reeds

Sluiten