Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M EEDEBURGERS. XXYrf

wy ondervinden dat wy iets hebben medegedaan ter verbetering van den fmaak des volks! ah onze Gezangetjes gezongen worden door die zelfde menfchen, welke nu, alles ten gunstigften bsfchouzvt, voddige vertaalingen van Operadeuntjes zingen; die, Irehalven de zoete wysjest niets hoegenaamt hebben, 't welk hen, by ggfcbïkter Lieden zoude doen dulden.

De verfcheidenheid hebben wy in '$ oog gehouden. En zo wy zien dat onze pooging om van eenig nut te z<yn in dee'zen, gunflig ontvangen wordt, zullen wy eens een tweede deeltje' op dit laten volgen. Voords pasfen wy op deeze verzameling de woorden van den flichtelyken, en hragtigen Dichter Camphüizen toe:

„ Gezzvets,

Sluiten