Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 5 )

Wilhelmus van N.nsfouwe Ben ick van Duytlclien bloede, Het- Vaderland getrouwe Blyf ick tot in der doedt. Een Princg van Oraengien Ben ick vry onverveert, Den Koninck van Ilispaegnien Heb ik altydt ge - eert.

In Godcs vrees te leven Heb ick altydt getracht, Daerom ben ick verdreeven, Om landt en luydt gebrrcht; MSer Godt zal my regeren Als een goed Inltrument, Dat ick magh weder-keeren Al in myn Regiment.

Lydt nu myn Onderlaten, Die oprecht zyt van aerdt, Godt zal u niet verlaateu, Al zyt ghy nu bezwaerr. Die Vroom begeert te leven, Bidt Godt nacht ende dach, Dat hy my kracht wil geven, Dat ick u helpen magh.

Lyf ende goedt te zamen Heb ick oock niet verfchoont, Myn Broeders hoogh van namen Hebben dit oock betoont: Graef Adolph is gebleven In Vrieslandt in den flagh, Zyn Ziel in 't eeuwig leven Verwacht den jongften dagh.

A 3 Edel

Sluiten