Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( }9 )

fte geallieerden van de Republiek , in een Broeder' Verlog, zoo als zy zeide, volftrekt verblind was; en daar door geneigd , om ook de grootite borsfla* fchimmen voet te geeven, die zich enkel met haar Siftéma, omtrent de noodzakelykheid van eene Alliantie van de Republiek met Engeland, en de perfuafie waar in zy was, dat men aan 't Hof dit ware belang van de Republiek op alle moge/yke wyzen, zoo als zy zeide, zou zoeken te behartigen, maar eenigzints fchikten. Hoe het zy, dit was juift het geene, waar op haar broeder, die 't in de hoofdzaak met haar eens was, het meeft gewerkt had in zyn brief, om haar daar van rechts denkbeelden by te brengen.

Hy ftemde haar toe, dat een Oorlog tusfehen de ^ Republiek en Engeland onnatuurlyk was; doch hy ' herinnerde haar, waar hy haar van overtuigd had, dat dien Oorlogs Verklaring, die van den kant van Engeland gekomen was, eene hoogft onberadene en onvergeeflyke ftap was geweeft. Engeland , zeide hy, had zich over de Republiek niet te beklagen Alle rechtmatige redenen van klachten van die'kroon vervielen eeniglyk en alleen op eene enkele Stad Daar had zich die kroon op moeten zoeken te wreeken; en kon zy dat niet, dan moeft „ liever ongelyk en fchade geleeden en dat zich itrooft hebben, liever dan de hoogfte onrecht^digheld te H »$ op de geheele Repu-

Sluiten