is toegevoegd aan uw favorieten.

De ouderwetse Nederlandsche patriot.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4-9 )

"„ Het bóek weggelegd, enmetviolenrebooFd* pyn naór bed gegaan. Zeer ongerust geflapen, en zwaar en confus gedroomd: eerst van den Daufin, en van het Tedeurn; en naderhand van een ander Vorst , die lange jaren reeds dood is, en dien ik my verbeeldde, met een kroon, niec op, maar naast hem liggende, onder een party boeken, en met een plan van zeer kunstig yzerwerk voor hem, te zien zitten in zyn japon, aan het vyer , en wel zoo dicht dat de rand van

zyn jaPon v'am vatte' z0° ^at fchrikte dat de Oudeman verbranden mocht; dcch op datzelfde ogenblik dacht my dat enige Officiers in het vertrek kwamen duiven, die ik aan hun uniform voor Oostcnrykfche erkende. Deze blusten fchielyk de vhm uit, en gaven toen den ouden Vorst een papier over, zeggende dat dit copy van de acte van échange was, en dat zy order hadden om hemt naar Brusfel te vervoeren, waarvan hem het Gouvernement was opgedragen, en waar hy voortaan sou refideeren."

„ Hierop wakker geworden, en my veel meer vermoeid dan verkwikt door myn flaap bevonden."

ïk heb de eer te zyn enz.

Jonas Foresight.

Wy