Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4§3 )

gemeen zondigen, en dezelve zich ten nutte weeten te maken. Wy zullen voor tegenwoordig uit' een groot- getal andere, flechts twee voorbeelden aanhaalen, om dit te bevestigen.

Kan wel iets phyfisch onmogelyker en meer contradictoir zyn, dan dat één en hetzelfde menschte gelyker tyd op twee diverfe plaatfen, meer dan 30 mylen van eikanderen, lighaamlyk aanwezig zyn, of dat een ander die dood en begraven is, te gelyker tyd, zoo frisch en gezond, alsoit, midden onder ons omwandelen, en fpreken en handelen zoude? Beide evenwel hebben niet alleen onze fnedige Libellisten, maar zelfs onze fchranderfte patriotfchë Courantiers, ftaande gehouden en aan onze verlichte, onpartydige natie in de hand geflopt, en op den mouw gefpeld, dat het (voor elk, behalven voor een recht Nederlander) een plaifier was om hec apenfpel aan te zien Zoo waar is het, wat wy in ons voorgaande Nummer bl. 467. met Lord Orrery zeiden: dat stoute"

assertien , hoe ha ndtastelyk leugenachtig en absurd ook, altoos een zekeren ingang vinden by het gemeen!

Van het eerfte, namenclyk de perfoneele ubiquüeity of dac iemand eer zei ver tyd op twee plaatfen te gelyk zyn kan, is onze geweezene Engelfche Ambasfadeur, de Ridder York een voorbeeld.

Hy

Sluiten