Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(489 >

Hy is volgers alle onze Couranten, (waarby de Heeren van den Neder-rhyn, die men weet dat geene Oude wyven, maar wel zekerlyk onze groot! fte Staatsmannen zyn, niet ingebreekezyngebleeven van zich te voegen) in het laatst van den vporgaandenmaand December, incognito ïn deej Haag geweest, terwyl hy, volgens dezelfI de Couranten, voor 'tuiterlyke en om de gemeente ] te bedriegen, te Lo ndon' asfisteerde by een ] Capittel van de Ordre van hec Bad, in 't welk de 1 Koning den Graaf van Ligonier met de tekens van die Ridder orde bekleedde (**>

Van het tweede, dat iemand op denzelfden tyd dood én begraven, en te gelyk ook fpringlevend zyn kan, behoeven wy het voorbeeld niet verre t-2 gaan zoeken. Dat ben, mee verlof van den Lezer, IK Ouderwetfe Patriot zelve. Het geVïü is wel der moeite waard dat wy hec in *t breede i yoorftellen.

Zoo haast was het gerucht niet uitgegaan dat de O. Nederlandfche Patriot een toeval had gekreegen, 't geen de eenen zeiden eene flauwte, ende andere eên beginfel van beroerte ce zyn, doch 't

geeri

(*) Diemermeerfche Courant 24. Dec. 1781Leidfche Courant 24 Dec. 1781.

Ss

Sluiten