Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 49° )

geen zeer fchielyk veranderde in eene algemeene ofrehoon zeer ongegronde jammerkreet van zyn dood, of men (temde van alie kanten te zamen om hem de grootfte eerbewyzing aan re doen, waarmede men in de oude Griekfche en Romeinfche Republieken gewoon was de uitmuntendfte Manren en creftelykfte Patrioten na hun overlyden te vereeren, namentlyk van hen op kosten van hetpii' bliek té begraven (*) en men heeft letterlyk eene begravenis aangericht , en alle volkeren en naden, tegen den 31 Dec. 178r. tot den uitvaart van den O. N. Patriot genodigd, met eene ex* pres daartoe vervaardigde en in de Couranten aangekondigde Rouw-cedulle , die men ons verzekerd heeft uitermate geestryk te zyn , offchoon wy er zelve niet van kunnen oordeelen, wyl wy van den beginne van ons blaadjen, een duuren eed by'denStyx gezworen hebben, van noit iets voorbedacht (**) te lezen 't geen voor of tegen hetzelve mocht gefchreeven worden. Ja, men heefc Lykdichten en Klaagliederen, Threni en Ncenics fepulcrales, op ons vervaardigd, en ons 200 met

jam-

(*) By de Grieken heette dit démosid tbaptcstai, byde Romeinenfunuspublicum. V. Olear, ad Philostr. p. 124. V. D. ad Dion Cassitjm Tom. I. p. 742.

(**) Wy zeggen voorbedacht, want het Toneelfpel van den Gedimitteerden Zeehaptein hebben wy geleezen, om dat wy meenden dat het niet ons, maar anderen raakte.

Sluiten