Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OP DE UIT

CHINA

BEHOUDEN THUISKOMST VAN DEN CADET de MARINE,

ADRIANUS DEELEMAN,

met het O. I. C. schip MEERWIJK, onder commando van den KAPITEIN B. C. MULLER.

"yfflees welkom, adriaen! in 'c lieve Vaderland! Wees welkom in den arm van Vader en van Moeder! Wier hart, voor uw behoud, den grooten Albehoeder

Een geurig offer, bij hun dankgezangen, biandt.

Wat zaegt Ge uw Moeder niet om 't enkel afzijn treuren, Toen Gij, vier jaergeleên,naer Amftels kweekschool toogt! Door wien werd heure vloed van traenen afgedroogd,

Toen 't fcheen dat zij U zag voor eeuwig van haer fcheuren!

Uw dierbaere Ouders, fteeds op uw geluk bedacht, In Gods Voorzienigheid gerust, die 'smenfchen wegen ' Bepaelt, en onze paên verzelt met Haeren zegen, Vertrouwden U aen 't Lot, in 'sHeeren Oppermagt.

Reed»

Sluiten