Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*JFSCHEIDS GROET

VAN

JAN COENRAAD CLOUS,

aan de

ED. HEEREN LEDEN

VAN HET COLLEGIE

NO M MER EEN,

Vergaderende aan den Burg, binnen Leyden.

M Hq armeKLous! hoefiaat uw hart, Hoe trillen al uw frisfe leden! Daar gij, van daag voor 't laatst op uwen troon getreden» Uw affcheid neemen moet met fmart.

Och, Heeren, ja — wij moeten fcheiden, Of ik het zwijg, en of ik 't zegg* 'k Moet maandag in mijn huur— de vetfte dienst uit Lefdeni Neemt uwen trouwen Co*n yan uwo zijde weg.

Sluiten