is toegevoegd aan je favorieten.

Verhandeling over den leevendigen kalk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LEEVENDIGEN KALK. 3?

En, dewyl de zandkorrels volkomen hard van zich zeiven zyn , zo dat ze niet gelyk ftukjes kryt kunnen verbrooken worden, volgt hier noodzaakelyk uit, dat het ciment van deeze ftoffen gemaakt, in alle opzichten veel volkomener dan het voorige moet zyn.

§. 17-

Op dat de Leezer de kragt van de bovenftaande redeneering te recht vatte , zal het noodig zyn, hem te onderrichten, dat, kalkftof tot een' bytende kalk gemaakt , in de volle betrekking van het woord, eene volmaakte zoutige zelfftandigheid wordt, en in deezen toeftand geheel en al in water ontbonden kan worden, even eens als gemeen zout of zuiker ; nochtans met dit onderfcheid, dat kalk alleen in eene kleinere evenredigheid in het water kan opgehouden worden. Water kan een derde van zyn eigen gewigt gemeen zout ontbinden en in eenen vloeibaarcn ftaat houden, daar het naauwlyks een dertigfte C 3