is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling over den leevendigen kalk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*3o VERHANDELING over des

§• 3-

Daar is insgelyks gezegt, dat de eenige vreemde ftof , die de kalk-fteen bevat , zand is. Maar offchoon zand in het gemeen zo ver de overhand boven alle andere vreemde ftof in den kalkfieen hebbe , dat die uitdrukking in 't gemeen gewettigd wordt , zyn 'er nochtans eenige uitzonderingen , die in agt behooren genoomen te worden.

1. 'Er zyn eenige zoorten van kalk-fteen, die fcheikundig onderzocht zynde, bevonden worden een refiduum te bevatten, beftaande uit een zagtc flymerige zelfftandigheid. Dit is altoos in zeer kleine evenredigheid, en is waarfchynlyk te weeg gebracht door een zetzel uit het water gezonken, terwyl de rots gevormd wierdt. Het is waarfchynlyk, dat dit zoort van kalk, minder gefchikt is om als ciment gebruikt te worden, dan als meft.

2. Offchoon mergel en kalk-fteen naauwkcurig genoeg onderfcheiden zyn, zo gebeurt het noch-

tans ^