Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Register

VAN ALLE DE

SCHILDERYEN,

OP HET

STADHUIS TE AMSTELDAM,

Met de aanwyzingen van de Naamen der Meesters, der tyden waar in ze gemaakt zyn, der plaatzen waar men dezelve in de Kamers kan vinden, en waar derzelver nadere Befchryvingen in dit werkje voorkomen.

IN DE GANG OF HET PORTAAL VOOR DE KLÉINE XRYGSRAADSKAMER.

No. i. Jan de Rechterhand, de zogenaamde braspennings maaltyd, gefchilderd door Cornelis Teunisfen oïAn. tonhfen, in *t jaar 1533 bladz. f

No. 2. B0yen de deur van de k/yne krygsraadskamer een Ihik mee 16 Schutters waarop ook de over-overgrootvader van Burgemeefter N. Witfen. Door denzelfdcn Mecjler. 8

No. 3. foor de ingang aan de Linkerhand tegen over No. 1. Veertien boogfehutters. Door Dierik Barentze. 9

No. 4. /fan dezelfde zyde na de venfters, naafl de deur tegen over de ingang. Vyf- en twintig Schutters. Door Cornelis Keetel, 1588 lo

No. 5. Naafl No. 4. aan het Fen/ler, Twee. en twintig Schutters. Door Dierik Jacobfen, 1553. u

No. 6. Tegen over JYo. 5. Negentien Schutters. Door Dierik Barentze 13

No. 7- Naafl No. 6. Negentien Schutters. Door Dierik Jacobfen, 1564 13

No. ü. Boven de deur van den ingang var. dit Portaal, * 3 een

Sluiten