Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bet Stadbuis van Amfterdam. 2

Handboog-Schutters, gemerkt 15C53 hier in is niet veel aan te merken, dan da 'er een Perfoon voor aan ftaat, die op eer Briefje wyft dat op de Tafel legt, daar oj. gefchreeven ftaat:

Verkrygt en Zwygt.

N°. 13. Hangt naaft het groote Stuk teger over de Venfters, naaft den ingang, en is gefchildert door Dirk Corneliffen, met negentien Schutters, agter op dit Stuk even als op N°. 2. ftaat gefchreeven:

De Ferfoon met de Bonte Mantel aan, is Cornelis Lambertzen Opzie, Over Over Grootvader van den Heer Burgermeefter Cornelis Witzen, ge ft or ven in ''t Jaar 1591.

N°. 14. Hangt naaft het groote Stuk, op de andere zyde, en is van dien zelfden Meester gefchildert 15-5-4. met twee en twintig Schutters.

De overige drie groote Schilderyen by na hondert Jaaren later gefchildert, zuilen wy nog een weinig laaten beruften, en de alderoudfte in de groote Krygsraad-Kamer, B 3 vol-

!

| l »

, No. 13; No. 14,

Sluiten