Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C * >

is: maar dikwerf, als toe ftof vermalen, vergruist ligt.

Het zij hij hier op, of op iet anders het oog hebbe, hij leerde deze waarheid, „ dat het „ leven van den mensch broos, kortftondi°-, „ onzeker is." — Deze waarheid (wilde hij) meest elk zich herinneren. Deze waarheid kan geen mensch, kunnen wij ons niet genoeg herinneren. —- Herinneren — niet om een ■ naargeeftig leven te fiijten : maar — om nooit- vrees te hebben vcor den dood ~ Om, altoos bereid tc zijn rot fterven — om blijmoedig een beter lot intewachten— om zo Zalig in den Ik-re tc Parven , en het uicnemendfte geluk eindeloos te genieten!

Zo leefde — zo ftierf de Man, welken wij beminden, welken wij bewonderden, en wiens gedachtenis bij ons in eeuwige zegening zal zijn. Zo leefde — zo ftierf de grote ewaebus hollebeek, die ons verliet om ongeftoord een geluk te genieten, 'twelk, hierop

aar-

Sluiten