Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

% R P II I R E. 225

Vöoruitgezicht voor de menfehen is, zai ik echter vergenoegd naar het graf gaan, als uwe lieve hand myne oogen fluiten mag.

Uw man is, God lof! ontflagen , en vry: de Koning wil hem zelf'fpreeken, wy gaan overmorgen by zyne Majefteit.

Kom nu maar fpoedig terug: uwe viendin heb ik verzocht om u zo veel gekiste geeveii, als gy tut het vereffenen van uwe zaaken , misfehien mogt 1100dig hebben.

Wy zullen aan myn Hotel het gemeste kalf dagten-, als myn verlooren fchaap te recht gebragtis; dit zal u immers met onaangenaam zyn, lieve Zephire?

Myn vriend William , hoop ik','dat u opdereize wat zal kunnen vermaaken ; ik verheug my dat hy Caliste vergezeifchapt; hyiseenbeste — edelmoedige jongen.

A propos; uw ,, Plus fobferre ces /icux&c. &c. moet op de nabruiloft gezongen worden ; zorg des dat gy niet met eene fchorre ftem terugkeer... - Ik omhels myne lieve nicht van harte <, en zo er"iets aan haar geluk mogt ontbrceken, 'zal haar Voogd het met aüe de tederheid van een' Vader trachten te vervullen.

De Graaf de r 0 s a n» P

Sluiten