is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

238 WÏSGEERIGE

EEN EN VYFTIGSTE AFDEELING,

dffcheid van de Christenen uit de Wereld.

Eindelyk zag ik ook den Dood onder hun rondom zwecven; doch niet ineen affchuwelyke, naakende cn onaangenaame Gedaante, maar liefelyk met de Grafdockeri van Jefus Christus omzwagteld. Hy verfchrikte niemant-, maar verwekte veel meer de grootfte Vreugde, in alle tot welke hy naderde, en die hy den Tyd van hun Affterven errinnerde. Zy torschten gewillig, alle voorafgaande Smertcn, zelfs 't Vuur, 't Zwaard en andere Martelaaryen, en ontfliepen Zachtelyk, vergezelt door de Vreede die uit God is.

De Engelen bereidede op Gods Bevel, voor ieder zyn Rustkamertje, en bewaarden hun Graf, waar in zy door hunne Vrienden gelegt wierden , op dat hunne Lighamen in Vreede zouden rusten. Hunne Zielen droegen zy in Zegenpraal in de Plaatfe der Zaaligen, in het Aanzien van God. Daar zag ik door de Verrekyker van het Geloof eene onuitfpreekelyke Heerlykheid.

TWEE