Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 }

Hier, louise, zult gij rusten!

in mijne armen, tot aan 't graf! ;. i Hoe! zoude ik haar weer verliezen;

haar die mij de Liefde gaf! ...

Wijk! ... wijk, dood! al uw vermogen is te weinig uitgebreid

Wijk! gij kunt die min niet treffen;

neen, zij gloort in de eeuwigheid !

Overweldigt ons uw woede;

legt ge uw feis voor oris ten toon; Dan, hervinde ik tog mijn engel,

bij den grooten hemeltroon ■?

liefde ! driewerf zalig wezen !

liefde! fluur, geleid mijn treénl Liefde! moet ik u niet eeren,

finds ik haar 'heb aangëbeéh ? —.

Ja, o ja, mijn zielsbeminde! ...

weg! hier is mijn lier te flrttm —Séraphs ! leent mij uwe fchachten,

dan fchetfe ik zo grootsch een vlam!'

C 2

Sluiten