Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUUR en OPVOEDING,

O F

HET GANSJE} ZANGSPEL.

EERSTE B E D R Y F.

Het toneel verbeeld eene woestyn, van rotfen en zwaar geboomte omgceven: vooraan ziet men eene grot, welke tot verblyf voor Chrémes en Philo verftrekt; het is in den vroegen morgen, eeven nati het opgaan der zon.

EERSTE TONEEL.

PHILO, alleen; hy komt van eene rots af.

ARIA. (2)i't* //A. t^sJ-4^tf<fe*Z>*

T T ~ïA£r*. 1 Att ber{{ö ha,

Jrloe fchöon verreest ge, 6 godlyk licht!

Nog fchcmcrt myn verrukt gezicht;

Uw {traalen, uwe glans, uw gloed

Doortint'leti myn verheugd gemoed!.. • Waarom toch mogen deeze (traalen Nooit achter dit geboomte daalen?

Hoe groot is wel de zaligheid 1 Waar gy hw' luister vry verfpreidt!

A 6! Mort

Sluiten